It is currently Thu May 28, 2020 9:09 am

All times are UTC + 7 hours
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
PostPosted: Wed Jul 21, 2010 11:19 pm 
Offline
Platinum Member
Platinum Member

Joined: Wed Aug 13, 2008 11:05 am
Posts: 106
วธ.ยกย่อง “ว วชิรเมธี - มาร์ค” ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปี 53 “คริสตี้ กิ๊บสัน” เป็นชาวต่างชาติที่พูดไทยดีเด่น ด้าน “แอ๊ด คาราบาว” คว้าขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย “ปาน ธนพร” ได้รางวัลพิเศษพระเณศทอง ของกรมศิลปากรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรม

วันนี้(21 ก.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดวธ. เปิดแถลงข่าววันภาษาไทยประจำปี 2553 ว่า วธ.ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จึงได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ เยาวชน และสังคม โดยมีผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเป็นผู้ใช้ภาษา ไทยดีเด่น พ.ศ. 2553 จำนวน 41 คน 1. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ พระปุญญวํโส (พร ภิรมย์) รศ.ดวงมน จิตร์จำนงค์ ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ประสพ รัตนากร ศ.กิตติคุณปราณี กุลละวณิชย์ ศ.กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน นายวศิน อินทสระ ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม ศ.กิตติคุณสุจริต เพียรชอบ ศ.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์

2.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวไทย) ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี นายคำนูณ สิทธิสมาน นางจารุลินทร์ มุสิกะพงษ์ นางชมัยภร แสงกระจ่าง นายเติมศักดิ์ จารุปราณ นางเทวี บุญจับ ผศ.ธัญญา สังขพันธานนท์ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา นางนันทวัน สุวรรณปิยะศิริ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น นายวิเชียร นีลิกานนท์ นายเศรษฐา ศิระฉายา นางสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์ และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) ได้แก่ พระชยสาโรภิกขุ พระมิตซูโอะ คเวสโก นางสาวคริสตี้ กิ๊บสัน นายฉิน อี้เซ็น ศาสตราจารย์สตีเฟน บี ยัง 3. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายวิรัตน์ ทิพย์วารี นายนุ่ม เย็นใจ พันเอกบัณฑิต นันทเสนา นายบุญเอิบ วรรณคง นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว นายวิชาญ ช่วยชูใจ นายวิลักษณ์ ศรีป่าซาง นายสนั่น ธรรมธิ นายสลา คุณวุฒิ นางอุไร ฉิมหลวง

ส่วนโครงการเพชรในเพลง สำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทยได้ถูกต้อง ซึ่งได้จัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ผู้ได้รับการประกาศยกย่องและมอบรางวัลพระคเณศ จำนวน 28 ท่าน ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต อาทิ เพลงลุ่มเจ้าพระยา ประพันธ์โดย นายแก้ว อัจฉริยะกุล เพลงใครหนอ ประพันธ์โดย นายสุรพล โทณะวณิก รางวัลประเภทการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย อาทิ เพลงใจนำทาง ประพันธ์โดย นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา เพลงวันว่างที่ตั้งใจ ประพันธ์โดย นายสลา คุณวุฒิ และเพลงฉลาดทันคน ประพันธ์โดย นางช่อผกา คงแจ่ม รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ เพลงควายไทย ขับร้องโดย นายยืนยง โอภากุล เพลงใจนำทาง ขับร้องโดย นางสาวธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) เพลงปลาดาวเงาจันทร์ ผู้ขับร้อง นายสร่างศัลย์ เรืองศรี(หนูมิเตอร์อาร์สยาม) เพลงจันทร์ ขับร้องโดย นางสาวฐิตาภาใต้ไธสง (หญิง ฐิติกานต์ อาร์สยาม) เป็นต้น และรางวัลพิเศษพระเณศทอง ของกรมศิลปากรอีก 1 รางวัลแก่ นางสาวธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) เนื่องได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเข้ารับรางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 29 ก.ค.นี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ วธ. ยังได้จัดแสดง นิทรรศการ วันภาษาไทย การฉายวีดิทัศน์และนิทรรศการผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคคลด้านภาษาไทย การแสดงผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประพันธ์คำร้องและการขับ ร้องเพลง (รางวัลเพชรในเพลง) การแสดงของคณะนักร้องเยาวชนประสานเสียง นิทรรศการและกิจกรรมคลินิกหมอภาษา และการแสดงพื้นบ้านของเยาวชนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น เป็นต้น ที่สำคัญยังได้จัดพิมพ์หนังสือที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับเผยแพร่ในงานวัน ภาษาไทย ได้แก่ หนังสือ ตำนานอักษรไทย ของญอร์ช เซย์เดย์ และ หนังสือโคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเคยพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2457 และในเล่มได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พิมพ์ในหนังสือวงวรรณคดี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ซึ่งนับเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าหาอ่านได้ยากยิ่ง 2 เรื่อง มารวมพิมพ์ไว้ด้วยกันตามนั้นจ้า แสดงความยินดีด้วยจ้า


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 9:00 am 
Offline
Exclusive Member
Exclusive Member
User avatar

Joined: Mon Feb 27, 2006 2:49 pm
Posts: 562
Location: UTD
เยี่ยมอีกแล้วว ว :lol:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 8:00 pm 
Offline
Exclusive Member
Exclusive Member

Joined: Sun Sep 12, 2004 5:07 pm
Posts: 388
Location: กทม.
ยินดีกับพี่ปานด้วยคะ

_________________
:: Parn Thanaporn ::
''-> She is my idol.<-"


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jul 25, 2010 10:27 am 
Offline
Exclusive Member
Exclusive Member
User avatar

Joined: Sat Apr 23, 2005 9:58 am
Posts: 518
Location: เจอที่ไหนอยู่ที่นั่น
เยี่ยมยอด ตลอดดดดด

ยินดีกับพี่ปานจ้ะ^^

:o :o :o


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Aug 02, 2010 7:15 pm 
Offline
Platinum Member
Platinum Member

Joined: Fri Dec 25, 2009 2:43 am
Posts: 109
สุดยอดมากคะ

_________________
Things will be hardest, if we stop striving

++สิ่งที่ยากที่สุด มันจะยากที่สุดเมื่อเราหยุดไขว่คว้า++


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Sep 01, 2010 2:43 pm 
Offline
Exclusive Member
Exclusive Member
User avatar

Joined: Fri Oct 01, 2004 8:14 pm
Posts: 413
Location: ที่หนัยดีน๊า....
ดีจัยกะพี่ปานจิงๆนะ

JoOm&AoY

_________________
ขอบคุนที่เจอชั้น เติมคืนวันที่มานขาดหาย

ขอบคุนที่เหนคนคนเน้วันที่รอบตัวเทอมีผู้คนมากมาย

ขอบคุนที่เลือกชั้น เปนรางวัลที่มีความหมาย

สบตาซักครั้งแล้ว
ฟังเสียงรักดูสิ...

มานบอกว่าเทอคือคนนั้น ที่จายินข้างข้างกัน

ที่จาพาชั้นเดินผ่านทุกอย่างมั๊ยว่า
ร้าย-ดี


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Sep 07, 2010 8:14 pm 
Offline
Platinum Member
Platinum Member

Joined: Fri Dec 25, 2009 2:43 am
Posts: 109
ดีใจด้วยนะคะ

_________________
Things will be hardest, if we stop striving

++สิ่งที่ยากที่สุด มันจะยากที่สุดเมื่อเราหยุดไขว่คว้า++


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 

All times are UTC + 7 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group