Parn Thanaporn Wagprayoon
imgparn02
imgparn03
imgparn04
imgparn05
  • FB
  • FB
  • IG
  • RS
 

News

เพราะรักถึงร้าย จาก ปาน ธนพร แวกประยูร

05-10-2006 05:50:24

ทุกคนคงคุ้นเคยกับบุคลิกสาวห้าวจนเกือบถึงขั้นท้าทายผู้ชาย ซึ่งแสดงออกทางน้ำเสียงอันไพเราะ ผ่านบทเพลงที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิง ที่สามารถเรียกน้ำตาและกุมหัวใจผู้หญิงทั้งเมือง จนผู้ชายหวาดหวั่นมาแล้ว

เพราะรักถึงร้าย คือผลงานจากปลายปากกาของเธอ ปาน-ธนพร
แวกประยูร ที่จะเปิดเผยตัวตนอีกด้านให้แฟน ๆ รู้จัก ผ่านตัวอักษรที่ถ่ายทอดจากอารมณ์ ความคิด และประสบการณ์ที่ผ่านมาบนถนนสายดนตรี ซึ่งเต็มไปด้วยสุข ทุกข์คละเคล้ากันไป

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามที่แฟนเพลงเคยสงสัยว่า ตัวตนของผู้หญิงห้าวคนนี้เป็นอย่างไร…จะเป็นเช่นเพลงที่เธอร้องหรือไม่…

หากคุณอยากรู้ …เราก็อยากให้คุณสัมผัส…ผู้หญิงไม่ร้าย และน่ารักที่สุดคนนี้ผ่านเรื่องราวที่เธอตั้งใจเล่า ตั้งใจเขียน ซึ่งนอกจากจะทำให้รู้จักเธอดียิ่งขึ้นแล้ว แต่ละบทแต่ละตอนยังมีข้อคิดดี ๆ ให้คุณต้องปลื้มเธอในอีกแง่มุนหนึ่งต่างจากที่คุณเคยรู้จัก…


ที่มา : RS Promotion