Parn Thanaporn Wagprayoon
imgparn02
imgparn03
imgparn04
imgparn05
  • FB
  • FB
  • IG
  • RS
 

News

“ปาน” ย้ำการศึกษาสำคัญหวัง “เด็กไทย” พัฒนาสู้ต่างชาติ

18-09-2012 11:22:30

ใช่ว่าจะเน้นแต่เรื่องสิทธิสตรีเท่านั้น ปาน-ธนพร แวกประยูร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในฐานะฑูตสันถวไมตรีสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ยังเน้นเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ระดมทุนสร้างห้องโสตนวัตกรรมศึกษาภาษาสู่ประชาคมอาเซี่ยน” ให้กับนักเรียนและชุมชนชาวพระประแดง ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
“กิจกรรมนี้เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวสตรีให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อตอบรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนอย่างมีคุณภาพในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งปานเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเราทั้งหลายต้องร่วมกันวางรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวสตรีให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี ทั้งความสามารถ ทักษะชีวิต อาชีพและการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์และทรัพยากรในการพัฒนา จึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อระดมทุน และขอเชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งนอกจากกำลังใจจากผู้หญิงสู่เยาวสตรีและเด็กอันเป็นทรัพยากรบุคลที่ทรงคุณค่าในอนาคตแล้ว เราทั้งหลายยังมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของชาติด้วยกันค่ะ” ปานกล่าว