Parn Thanaporn Wagprayoon
imgparn02
imgparn03
imgparn04
imgparn05
  • FB
  • FB
  • IG
  • RS
 

News

“ปาน” ต้านค้ามนุษย์เซ็ง มองผู้หญิงไร้สมอง อ่อนแอ

07-03-2013 11:17:45

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” ปาน – ธนพร แวกประยูร ในฐานะ ทูตสันถวไมตรี YWCA (ไว ดับบิว ซี เอ) ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมสานต่อ โครงการอาร์เอส กิ๊บ แบค ที่สนับสนุนให้ศิลปิน คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ซึ่งครั้งนี้ ปานขอร่วมเป็นตัวแทนผู้หญิง ประณามพวกขบวนการค้ามนุษย์ ทารุณแรงงานหญิง และ ชอบมองว่าผู้หญิงไร้สมอง อ่อนแอ

“หมดยุคที่จะมองว่าผู้หญิงไร้สมอง อ่อนแอแล้ว เพราะสังคมเดี๋ยวนี้สอนให้ผู้หญิงต้องเข้มแข็ง ต่อสู้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงบ้านเรายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี ด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี คือ ความอ่อนน้อม และ ละเอียดอ่อนสูง ทำให้ผู้ชายมักง่ายบางจำพวก มองผู้หญิงในแง่ลบ และกดขี่ ข่มเหง ใช้กลอุบายหลอกลวงผู้หญิง แต่ที่เห็นชัดในบ้านเรา ถ้าไม่ถูกหลอกไปใช้แรงงานเยี่ยงทาส ก็ถูกหลอกไปค้าประเวณี ซึ่งในหลายประเทศก็เจอกับปัญหานี้เช่นกัน ปานอยากให้ผู้หญิงทุกคนต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเอง เข้มแข็ง และที่สำคัญก่อนที่จะตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดี ตรวจสอบความน่าเชื่อถือให้มากที่สุด เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่ว ที่หากินบนความลำบากของคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะ” ปานกล่าว

ที่มา RS